Punopravni član EULITA

21. ožujka 2015.Opatija EULITA

Punopravni član EULITA / Full member: EULITA

EULITA je osnovana 26. studenoga 2009. na Sveučilištu Lessius u Antwerpenu, Kraljevina Belgija, pod pokroviteljstvom Europske Komisije, Opće uprave za usmeno prevođenje  (Directorate General Interpretation) i Opće uprave za pravdu, slobodu i sigurnost (DG Justice, Freedom and Security).

Izvješće sa glavne skupštine udruge EULITA

21. ožujka 2015.Opatija EULITA

21. ožujka 2015.Opatija EULITA

U subotu, 21. ožujka 2015. je u Opatiji održana glavna skupština EULITA-e, na kojoj je sudjelovao i HSUST. Predstavljene su on-line aktivnosti udruge EULITA te je odobren zapisnik sa  prošle skupštine. Od važnijih pitanja raspravljano je o proračunu za 2015., koji je jednoglasno prihvaćen; te o izmjenama poslovnika udruge EULITA u dijelu koji se odnosi na članstvo u Udruzi. U smislu umetanja koncepta etičnosti u postupanju članova posebno je zanimljiv bio dio poslovnika koji se odnosio na okončanje članstva. O toj su temi članovi poprilično žustro raspravljali, budući da je prijedlog izmjena obuhvaćao nejasan način očitovanja člana o čijem bi članstvu u spomentuom slučaju bilo riječi. Nakon nekoliko prijedloga izmjena od strane članova, u nespornom je dijelu poslovnik prihvaćen, dok je predsjednica Udruge, gđa. Katschinka, predložila da se naknadne izmjene iznesu i izglasaju na sljedećoj skupštini, čije je održavanje predviđeno u Parizu.